The International Summer School

Międzynarodowa szkoła letnia QRAI&E pozwoli doktorantom i młodym pracownikom naukowym na poszerzenie ich wiedzy specjalistycznej dotyczącej badań o edukacji/nad edukacją o najnowsze światowe odkrycia z zakresu badań jakościowych i etyki w badaniach w naukach społecznych oraz sprzyjać będzie nawiązaniu kontaktów z uznanymi międzynarodowo ekspertami, którzy mogą być zainteresowani podjęciem współpracy naukowej z uczestnikami Szkoły lub/i przyjęciem ich do swoich grup badawczych. Przy pozyskiwaniu wykładowców Szkoły, nacisk położony zostanie nacisk zarówno na ich eksperckość i międzynarodowe uznanie, jak i na dążenie do zapewnienie równowagi płci wśród wykładowców.

More
Skip to content